Ofte Stilte Spørsmål

Her finner du svar på spørsmål i forbindelse med statsautorisert oversettelse. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt.

Hva er forskjellen mellom en statsautorisert translatør og en oversetter?

Statsautoriserte translatører har vært gjennom en krevende eksamen avholdt ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og har fått bevilgning fra Utdannings- og forskningsdepartementet til å autorisere oversettelser med et eget, beskyttet stempel.

Dersom nødvendig kan oversettelsen notarialbekreftes, eller få apostille til internasjonalt bruk. Statsautoriserte oversettelser kreves ofte i forbindelse med oversettelse av vitnemål, attester osv. til bruk ved søknader eller i andre offisielle sammenhenger.

Translatøreksamen er landets høyeste kvalifikasjon for skriftlig oversettelse til/fra norsk.

Hvorfor trenger jeg en statsautorisert translatør?

Bruk av en statsautorisert translatør er i utgangspunktet en kvalitetsgaranti for at translatøren behersker faget sitt.

I tillegg er det kun statsautoriserte translatører som er bemyndiget av den norske stat til å bevitne at oversettelser er en korrekt og tro gjengivelse av kildeteksten. Dette er ofte nødvendige i forbindelse med oversettelse av vitnemål, attester, juridiske dokumenter osv.

Hvor lang tid tar oversettelsen?

Dette avhenger i første rekke av dokumentets lengde, men også hva slags type stoff det er, og – ikke minst – kapasitet. Korte dokumenter kan likevel ofte tas inn i mellom, noen ganger på få dager. I spesielle tilfeller kan leveringstiden være så lav som én dag.

Jeg avtaler alltid leveringstid når jeg får et oppdrag, og leverer oppdrag til avtalt tid.

Hva koster en oversettelse?

Jeg tilbyr konkurransedyktige priser med spesialpriser for faste kunder og større oppdrag.

Oversettelser kan prises enten per standardside (1800 tegn med mellomrom) eller per ord. Det vanligste er at kunder sender meg en wordfil eller et skannet dokument. Med utgangspunkt i dette gir jeg en tilbakemelding om pris og avventer godkjenning før jeg setter i gang med oppdraget.

For språkvask og korrekturoppdrag fakturerer jeg per time. Jeg gir kunden en prisantydning før jeg starter arbeidet og holder kunden oppdatert fortløpende om tidsforbruk og kostnadsnivå.

Hvordan bestiller jeg en oversettelse?

Send forespørsel per e-post.

Legg gjerne ved dokumentet du ønsker å få oversatt. Dette hjelper meg å kunne gi korrekt tilbakemelding om hva oversettelsen koster og hvor lang tid det tar å oversette din tekst. Jeg gir en tilbakemelding innen 24 timer med tilbud om pris og leveringstid.

Hvordan skaffer jeg notarialbekreftelse?

Stemplede oversettelser av statsautorisert translatør kan notarialbekreftes hos notarius publicus. For ytterligere informasjon om notarius publicus i Norge, klikk her.

Apostille og legalisering

I noen tilfeller kreves apostille-stempel for at dokumenter og oversettelser er juridisk gyldige i andre land. Først må dokumentet notarialbekreftes (se over). I Norge fås apostille hos fylkesmannen. For flere opplysninger klikk her.

For de landene som ikke er medlemsstater av apostillekonvensjonen må man gå veien om notarius publicus (se over) og Utenriksdepartementet. For mer informasjon, klikk her.

Etiske regler

Som statsautorisert translatør har jeg taushetsplikt og må forholde meg til en rekke etiske regler, blant annet har jeg taushetsplikt.

Jeg har avgitt en forsikring om at jeg skal utføre mitt virke samvittighetsfullt.