Om meg

Dr. Tanja Christiansen

Jeg har vokst opp tospråklig og har både arbeidet og studert i Norge og Storbritannia, hvor jeg har studert historie ved SOAS (University of London) og tatt doktorgrad i historie (Oxford University).

Forskningsarbeidet mitt er publisert i min bok “Disobedience, Seduction and Slander and Assault in Cajamarca. Women and Men in Cajamarca, Peru, 1862-1900” og utgitt av Texas University Press.Jeg har også utgitt flere fagartikler i Storbritannia og Peru.

Jeg arbeidet som engelskpråklig redaktør for Eksportrådet, hvor jeg hadde det redaksjonelle ansvaret for Norway Exports. Jeg arbeidet som fast ansatt oversetter for et oversettelsesbyrå i to år, og tok translatøreksamen ved Handelshøyskolen i Bergen i 2005. Etter å ha kombinert jobben som lektor i videregående skole med oversetting i nesten ti år startet jeg Christiansen Språktjenester AS i 2014.

Jeg er medlem av Statsautoriserte Translatørers Forening.

Vil du vite mer om meg, kan du lese min cv.