Tjenester

Oversettelser norsk/engelsk

Jeg oversetter nesten alle typer dokumenter: juridiske dokumenter, attester, vitnemål, fag- og andre artikler, årsrapporter og årsberetninger, nettsider, brosjyrer, cv’er, epikriser, PPT-presentasjoner osv.

Områder jeg har mye erfaring i:

Anbudsdokumentasjon

Avtaler og kontrakter

Dommer, begjæringer, tiltalebeslutninger, juridiske tekster generelt

Epikriser

Fødselsattester, ekteskapsattester, bostedsattester

Garantier

Ligningsattester

Markedsføringsmateriell

Master- og doktoravhandlinger (språkvask/oversettelse)

Nettsider

Nyhetsbrev, m.m.

Pressemeldinger

Referanser og attester (anbefalingsbrev)

Regnskap, årsberetninger og årsoppgjør

Spesialistvurderinger i forbindelse med rettssaker (for eksempel psykolog- og medisinske rapporter)

Turistbrosjyrer og liknende materiell

Vitenskapelige/fagartikler

Vitnemål fra skoler og universiteter

I forbindelse med større prosjekter som krever rask levering samarbeider jeg med kolleger.

Kvalitetssikring

For å sikre at oversettelsen er nøyaktig, grundig og korrekt trenger jeg tid til å undersøke og sjekke terminologi — og framfor alt å korrekturlese dokumentet mange ganger. Noen ganger trenger jeg å forhøre meg med kundene mine om terminologi.

Kvalitetssikring er kanskje den viktigste delen av arbeidet vårt, og det krever tid å korrekturlese tekster nøye. Dette kan – i noen tilfeller – gjøre at det kan ta noe lenger å få levert den oversettelsen du ønsker.

Språkvask og korrekturlesing

Uansett hvor bra ditt engelske språk er, blir sluttproduktet bedre av en gjennomgang av noen som har engelsk som morsmål og erfaring med å bearbeide fagtekster. I forbindelse med korrektur og språkvask finleser jeg teksten med utgangspunkt i potensielle lesere.

I og med at engelsk er morsmålet mitt finner jeg grammatikk- og andre feil som du kanskje ikke har oppfattet. Noen ganger finnes det tydeligere eller enklere måter å ordlegge seg på.

Min akademiske bakgrunn med forskererfaring fra Oxford har gitt meg erfaringen jeg trenger for å forbedre andre forskeres tekster — inkludert billedtekster, fotnoter og bibliografi.

Jeg har redigert og språkvasket en rekke master- og doktoroppgaver på engelsk. Mens noen har hatt engelsk som morsmål, har andre hatt norsk, fransk eller arabisk som utgangspunkt.

Jeg har språkvasket en rekke fagartikler innen ulike fagfelt, bl.a. medisin, rettsvitenskap, antropologi og landbruksfag. Blant mine kunder er advokater, juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, Radiumhospitalet, UMNB, Universitetet i Tromsø og Nordgen.

Tolking

Kvalifikasjoner og kompetanse

Som statsautorisert tolk norsk/spansk og tolk med tolkeutdanning (engelsk) er jeg registrert på Tolkeportalen, det offisielle norske registeret over kvalifiserte tolker, og medlem av Norsk Tolkeforening.

Som profesjonell tolk og medlem av tolkeforeningen har jeg forpliktet meg til å følge retningslinjene for god tolkeskikk.

Tolking i offentlig sektor

Jeg tolker regelmessig for politiet, også i tilrettelagte avhør, f.eks. på barnehuset, og i retten (rettsmegling, tingretten, lagmannsretten, fylkesnemnda) – samt i forberedende møter, det være seg for advokater i klientsamtaler eller i saksforberedende møter). Jeg har også bistått som tolk på forskningsarrangementer, både som konsekutiv og som simultantolk.

Jeg har erfaring med tolking i:

Forliksrådet
Rettsmekling (tvistesaker , barnefordeling)
Tingretten (straffesaker og sivile saker)
Lagmannsretten (både i Oslo og andre steder i Norge)
Fylkesnemnda
Konferansetolk (bl.a. på forskningsrelaterte arrangementer og utstillingsåpninger)

Tolking for næringslivet

Som konferansetolk har jeg fått gleden av å tolke på ulike arrangementer innen bl.a. olje og gass, vei og anlegg, fiskeoppdrett og arbeidslivspolitikk.

Jeg har også tolket i anbuds- og forhandlingsprosesser. Her har jeg fungert som tolk under møtene – og som skriftlig oversetter mellom møtene, noe som har gitt partene gode muligheter til å forberede seg til møter med kunde eller motpart.

Konferansetolking foregår simultant ved hjelp av tolkeutstyr, vanligvis med tolkekabin. Fordi simultantolking er ekstremt krevende kognitiv må vi alltid være to. Slik kan vi bytte på, slå opp viktig terminologi for hverandre og fungere som kvalitetssikring for hverandre.

Nøkkelen til kvalitet i konferansetolking er gode forberedelser. Som konferansetolk ber jeg alltid om å få tilsendt presentasjoner og andre relevante dokumenter på forhånd slik at jeg kan sette meg inn i fagfeltet.

Ved behov kan jeg ordne kontakt med tekniske samarbeidspartnere slik at disse kan levere nødvendig utstyr for simultantolking (spesielt aktuelt ved konferanser og møter i næringslivet).